Zateplování oken - Renovace zasklení


Renovace zasklení dodatečnou montáží izolačního skla pomocí plastového profilu SYNELOG NEOCLAIR

Co je to izolační sklo?

Zateplování oken​Izolační sklo je nerozebíratelný celek tvořený v našem případě dvěma tabulemi plochého skla. Vzdálenost skel určuje distanční rámeček, který obsahuje látku pohlcující vzdušnou vlhkost v prostoru mezi skly. Hlavní funkcí izolačních skel je tepelná izolace. Její hodnota se vyjadřuje koeficientem prostupu tepla k (jednotka W/m2.K) a je závislá na mnoha faktorech:

  • tloušťce a typu skel (Float, tvrdé nebo měkké pokovení Low-E, atd.)
  • šířce mezery mezi skly a druhu výplně prostoru (suchý vzduch, vzácné plyny- Ar, Kr, Xe, SF6)
  • typu distančního rámečku (Al profil, Swiggle Strip, Fe nebo plastový profil)
  • celkovém složení izolačního skla (dvojskla, trojskla,..)

Hodnota koeficientu k se standardně pohybuje v rozmezí 2,9 až 1,1 W/m2K, u speciálních skel lze dosáhnout hodnot až 0,4 W/m2K. Vedle tepelněizolační vlastnosti je další důležitou vlastností schopnost tlumit pronikající hluk. Běžné izolační sklo ztlumí hladinu hluku cca o 30dB. Na přání zákazníka lze do izolačních skel také zabudovat ozdobné mřížky.


Renovace špaletových a zdvojených oken:

Při dodatečné montáži izolačního skla do špaletových a zdvojených oken se toto sklo namontuje na místo vnějšího a původní vnitřní sklo je ponecháno. Takto získáváte zasklení třemi skly, které dosahuje ještě lepších tepelněizolačních vlastností než samostatné izolační sklo (viz. tabulka)

 

Tabulka

 Poznámka:

(1) Závisí na charakteristice izolačního skla:( typ skla tloušťka/čiré/pokovené), druh plnění (vzduch/plyn);
(2) Přibližný výpočet pomocí simulace v software FramePlus TOOLKIT 4.0