Zateplování oken - Pracovní postup


Jaký je pracovní postup?

​Při dodatečné montáži izolačního skla pomocí profilu Synelog Neoclair není rám okenního křídla nezeslabován frézováním ani jinými úpravami.

isolační skloPostup je zhruba následující:

  1. Odborný pracovník nejprve zkontroluje stav okenních rámů a zaměří velikost nového zasklení. Vše proběhne bez demontáže skel nebo celých oken.
  2. Montážní firma vyrobí nebo nechá vyrobit nové izolační sklo a v dílně orámuje profilem Synelog
  3. Teprve poté se vyjme původní sklo a na jeho místo se upevní pomocí vrutů profil Synelog se vsazeným izolačním sklem
  4. Závěrem jsou přechody mezi profilem a rámem utěsněny speciálním tmelem
  5. Současně s renovací zasklení je vhodné provést utěsnění spár mezi okenním křídlem a rámem

(Pozn.: Zájemcům o vlastní motnáž zašleme podrobný pracovní postup)

Leták ke stažení

letak_new.pdf (10,67Mb)